Философия воспитания фридриха фребеля. фребельские «дары» детям

Философия воспитания Фридриха Фребеля. Фребельские «дары» детям

Величезне значення в справі виховання, стверджував німецький педагог, має мати. Щоб полегшити їй цю важку задачу, для розвитку дитини в ранньому віці Фребель запропонував шість «дарів» — ряд ігор, з якими мати повинна послідовно знайомити дитину, переходячи від простих ігор до складних.

Ці «дари» представляли систему занять-ігор з м'ячами і геометричними тілами — кульками, кубиками, циліндрами, брусочками і все більш дрібними і різноманітними їх складовими.

Все це використовувалося для розвитку просторових уявлень, сприйняття руху, форми, кольору, розміру, числа, комбінаторних здібностей мислення в процесі дитячих «споруд».

Куля, куб, циліндр і інші предмети — засоби, за допомогою яких встановлюється зв'язок між внутрішнім і зовнішнім світом дитини.

Розвитку ж уявлень про площини, лінії, вироблення спритності, вправності, посидючості, уважності, Фребель вважав, допоможуть викладання з паличок, плетіння зі смужок паперу, складання з кілець і півкілець, вирізання з паперу, виколювання і вишивання по картону, мозаїка, нанизування бус, робота з горохом, переплетення лучин.

Для більшої ефективності гра повинна супроводжуватися бесідою або співом і дітям завжди повинна бути надана можливість висловлюватися.

Перший дар — м'яч.

М'ячі повинні бути невеликі, м'які, пов'язані з вовни і пофарбовані в різні кольори — червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий (тобто кольори веселки) і білий.

Ці м'ячі-кульки слід підвісити на ниточці над постіллю дитини двох-трьох місяців, щоб з їх допомогою він навчився розрізняти кольори, сприймати різні напрямки рухів.

Мати показує дитині м'ячі різного кольору, розвиваючи таким чином його вміння розрізняти кольори.

Розгойдуючи кульку в різні сторони і відповідно примовляючи: «Вперед — назад», «Верх — вниз», «Вправо — вліво», мати знайомить дитину з просторовими уявленнями.

Показуючи кульку на долоні і ховаючи його, примовляючи при цьому: «Є м'ячик — немає м'ячика», вона знайомить дитину з твердженням і запереченням.

Обґрунтовуючи, чому першою іграшкою повинен бути саме куля-м'яч, Фребель правильно помічав, що він найбільш зручний дитині, так як його ніжною, нерозвиненою ручці ще важко тримати незграбний предмет (наприклад, кубик).

Другий дар — дерев'яний куля, циліндр і кубик (діаметр кулі, підставу циліндра і сторона кубика збігаються). Призначався для дітей трьох-чотирьох років. Граючи цими предметами, дитина буде знайомитися з основними формами тіл, з їх вагою, твердістю, рухливістю.

Кубик своєю формою і стійкістю є протилежністю кулі.

Куля розглядався Фребелем як символ руху, кубик ж — як символ спокою і «єдності в різноманітті» (куб один, але виглядає по-різному в залежності від того, як він повернений: ребром, стороною, вершиною).

Циліндр поєднує і властивості кулі, і властивості кубика: він стійкий, якщо поставлено на основу, і рухливий, якщо лежить на бічній поверхні, і т. д.

Третій і четвертий дари — для дітей старше чотирьох років.

Третій дар — куб, поділений на вісім кубиків (куб розрізаний навпіл, кожна половина — на чотири частини). За допомогою цього дару дитина отримує уявлення про поняття «число», «ціле» і «частина», вчиться рахувати.

Четвертий дар — тих же розмірів кубик, розділений на вісім плиток (кубик ділиться навпіл, а кожна половина — на чотири подовжені плитки, довжина кожної плитки дорівнює стороні кубика, товщина дорівнює одній четвертій цієї сторони).

Можливість будівельних комбінацій в даному випадку значно розширюється: з появою кожного нового «дару» колишні, з якими дитина вже освоївся, звичайно, залишаються.

П'ятий дар — кубик, розділений на 27 маленьких кубиків, причому 21 — цільний; 3 розділені по діагоналі, утворюючи 6 призм; ще 3 розділені на 4 призми кожен. Всього 39 фігур.

Шостий дар — кубик, розділений на 27 дерев'яних цеглинок. З них 21 — цілий, 3 поділені навпіл (поперек), а ще 3 розділені уздовж. Всього 33 бруска.

П'ятий і шостий дари застосовувалися і для розвитку творчих здібностей дітей (побудова фасаду церкви, заміського палацу, римського водопроводу). Вони дають велику різноманітність різних геометричних тіл, необхідних для будівельних ігор дитини.

Використання шести «дарів» допомагає розвитку у дітей будівельних навичок і одночасно створює у них уявлення про форми, величини, просторових відносинах, числах. Фребель також пропонував згодом дати дітям додатковий будівельний матеріал, а також проводити з ними заняття ліпленням, малюванням, плетінням, ігри-заняття з паличками та ін.

Ще одна цінна риса «дарів» Фребеля — послідовність ознайомлення дитини з найпростішими геометричними формами і сама думка про будівельний матеріал для ігор — занять дітей.

Ця ідея потім широко використовувалася: ящики з набором будівельного матеріалу стали одним з найпоширеніших посібників для дітей (правда, без дотримання тієї суворої послідовності, яку пропонував Фребель).

Ще Фрідріх Фребель сконструював блоки, які дозволяють познайомити малюка з властивостями геометричних тіл, вчать його просторового уяви, вміння поєднати частини в ціле. Всього наборів блоків вісім, вони зростають в складності. Класичні набори блоків Фребеля складають куб і повинні складатися в кубічну дерев'яну коробку, як і у Нікітіних.

Источник: http://ped-kopilka.com.ua/pedagogika/filosofija-vospitanija-fridriha-frebelja-frebelskie-dary-detjam.html

Проблема Воспитания Детей Средствами Природы В Педагогической Теории Фридриха Фребеля

Проблема Воспитания Детей Средствами Природы В Педагогической Теории Фридриха Фребеля

С именем Ф. Фребеля (1782–1852 гг.

), немецкого педагога, чья жизнь и деятельность представляют высокий образец служения идее первоначального воспитания детей связано возникновение дошкольной педагогики как науки о воспитании и обучении детей. Многое в наследии Ф.

Фребеля принадлежит истории, однако его заслуга в том, что он впервые выделил дошкольную педагогику как самостоятельную отрасль педагогических знаний, разработал методику воспитания детей в дошкольных учреждениях.

Ф. Фребель был последователем идей И. Г. Песталоцци. Все положения о воспитании и образовании, высказанные им опираются, как он и сам неоднократно указывал на принципы, разработанные великим педагогом.

Он также не видел влияния социальной среды на развитие ребенка; считая, что ребенок наделен инстинктами от рождения: инстинктом деятельности, религиозности, познания, художественным. На основе этого Ф.

Фребель понимал образование и обучение маленьких детей в тесной связи с воспитанием и пропагандировал правильную идею «развивающего воспитывающего образования». Он сформулировал основные педагогические задачи: развитие внешних чувств, развитие речи, овладение знаниями.

В своей книге «Детский сад» (1844) Ф. Фребель раскрыл систему дошкольного воспитания. Он заботился о необходимости воспитания детей из народа, считал, что до школы они должны воспитываться в детских садах.

Нарекая свое учреждение «Детский сад», Ф. Фребель, прежде всего, имел в виду, что дети большую часть времени будут проводить на открытом воздухе, в саду, под непосредственным влиянием природы. Он не представлял себе жизнь ребенка без самой тесной связи с природой, без общения с природой; считал ее важным средством всестороннего воспитания детей, одним из условий их гармонического развития.

В дошкольном возрасте развитие стремления к познанию должно осуществляться через непосредственное созерцание предметов окружающего мира. Познание Ф. Фребель понимал как процесс пробуждения дремлющих внутренних сил путем сенсорного опыта и физических движений.

Цель воспитания – развитие природных способностей человека. В работе «Воспитание человека» Ф. Фребель высказывал мысль о том, что воспитание и назидание в начале жизни человека должны быть по необходимости пассивными (следящими), но отнюдь не предписывающими, решающими и насильственными.

Само воспитание он строит на образцах и явлениях из природы, когда требует для ребенка естественного и свободного развития.

«Растениям и животным, молодым растеньицам и молодым животным мы даем пространство и время, зная, что они тогда, согласно законам, действующим в каждом из них, прекрасно развиваются и хорошо растут; молодым животным и растениям дают покой и стараются не допустить воздействий, насильственно влияющих на них, зная, что в противном случае будет задержано их чистое и здоровое развитие, а молодой человек для человека – кусок воска, ком глины, из которого он может лепить, что ему угодно» [63].

Ф. Фребель замечал, что дети крестьян, работающие с лошадью в саду, пасущие гусей, познают глубже окружающий мир, учатся отличать петрушку от сельдерея, при этом обращают внимание на различие листьев и запаха этих растений, знакомятся с различными свойствами других растений.

Огромное богатство знаний постигается путем такой работы. Он также подметил необычайную любознательность ребенка: «Не отталкивайте его недружелюбно, не гоните его прочь от себя, не будьте нетерпеливы при его всегда повторяющихся вопросах.

Каждым грубым или резким словом вы уничтожаете почку на его жизненном дереве» [62]. Но отвечая ребенку, не следует говорить ему больше, нежели это необходимо, потому что легче услышать ответ от другого, нежели самому поискать и найти его для себя.

Ответ даже в четверть верный, но найденный самостоятельно, для ребенка гораздо важнее, чем наполовину услышанный и наполовину понятый.

Дошкольники овладевают знаниями о живой и неживой природе на прогулках при непосредственном общении с окружающим миром. Ф.

Фребель подчеркивал благотворное влияние частых прогулок с детьми, причем необходимо «не гонять детей как стадо баранов, не вести их как роту солдат, а идти с ними как отец с сыновьями, как брат среди братьев и показать им воочию, что дает природа в каждое время года».

Не следует думать, что дети, живущие в деревне или на даче, не нуждаются в прогулках и беседах, так как «бегают на воле». «Да, они бегают на воле, но они не живут в единении с природой.

Не только детям, но и многим взрослым приходится жить в отношении к природе и ее существам, как человеку, который живет среди нее и почти не знает ее, как свою собственность… поэтому с детьми бывает то же, что и с людьми, выросшими в очень красивой местности, красоты которой они даже не предчувствуют» [62].

По мысли Ф. Фребеля, небольшие путешествия и отдаленные прогулки должны научить ребенка смотреть на местность, в которой он живет как на нечто цельное, чувствовать и осознавать природу как нечто цельное.

Читайте также:  Квн в начальной школе

Изучить свою долину, потом соседние, исследовать свой ручеек или речку от истока до устья, подняться на высокие вершины, уяснить себе образование и течение реки, наблюдать на месте продукты гор, долин и равнин, земли и воды, животных и растений в их обычной жизни и жилищах – вот цели прогулок и путешествий.

Таким образом, «посредством непосредственных наблюдений вещей природы, а не посредством словесных объяснений и понятий, для которых у мальчика нет в себе образов, в нем рано сначала смутно, а потом все яснее и яснее будет развиваться мысль о внутренней и живой связи всех вещей и явлений в природе».

Постоянные наблюдения, изучение природных явлений способствуют пониманию ребенком существующих между ними взаимосвязей и зависимостей. Важно рассматривать животных по их образу жизни (месту и времени). Ф. Фребель высказал мысль о том, что предметы «ближайшей среды», «ближайшего окружения»: сада, огорода, поля, леса и т. д.

должны служить объектами для первоначального наблюдения ребенка. Природа благотворно влияет на ум и сердце ребенка, поэтому он дает наказ педагогам: «Мы должны наблюдать, развивать наблюдательность и то, что видели, вводить в сознание ваших воспитанников» [63].

Ф. Фребель подчеркивал способность ребенка к созидательной деятельности (это ориентировка на активную деятельность ребенка у него от И. Г. Песталоцци). Считая, что развитие ребенка происходит главным образом на основе деятельного вхождения в мир природы, Ф.

Фребель придавал большое значение деятельности детей в природе и как источнику знаний, и как источнику приобретения опыта. Обращал внимание на необходимость наблюдений во время развития растений от семени до семени, на протяжении их роста, цветения и поспевания.

Во время труда ребенок задает вопросы, у него появляется страстное желание познать природу, которое побуждает детей рассматривать растения, отличать их друг от друга. Ф.

Фребель подчеркивал, через уход за растениями ребенок учится вдумчиво наблюдать их, видит изменения, происходящие в процессе роста и развития, получает определенные знания о потребностях, способах их удовлетворения.

Все это способствует совершенствованию органов чувств, развитию наблюдательности, дети учатся думать. «Уход за растениями, животными, воздействие на природу влияет на дух и познание ребенка равно как на характер и чувства, является источником для внутреннего нравственного возвышения» [63].

В работе «Детский сад» Ф. Фребель рекомендовал в каждом детском саду создавать участки, где должны быть огород, цветник (у каждого ребенка должна быть своя грядка), садик для детей (описывает форму, размеры, расположение).

Сад служит для того, чтобы ребенок ухаживал за природой, он отражает отношение ребенка к своей семье, поэтому является не только развивающим, но и воспитывающим, поучительным («осмысленный уход за маленьким садом на окне или в горшке составляет для ребенка чистый источник нравственного облагораживания»).

Так, образовательно влияет природа, оказывая свое воздействие посредством самого простого растения на того, кто рано открывает свое сердце и ум для ее благотворных влияний.

Главная сущность детского сада, по мнению Ф.

Фребеля, – это дать возможность ребенку сравнивать, наблюдать все, что происходит вокруг него, для этого нужно в детском саду создать сад детей, так как ребенка, как члена человечества, и при том в очень раннем возрасте, не только нужно признать и рассматривать как отдельное лицо…, а равно и как члена общей жизни большого масштаба. Это взаимодействие между отдельным элементом и единением элементов, между частью и целым нигде так хорошо не выражается, нигде не бывает более полно жизни и более определенно, как в общем уходе за природой и растениями, в общей обработке сада, в котором ясно выражается именно отношение общего к частному, то есть оно проявляется, так сказать, в общественном домашнем саду, в котором каждый ребенок имеет свое местечко для собственного садика.

Для организации такого сада в детском саду Ф. Фребель выводит и устанавливает следующие основания:

1. Все пространство сада целесообразно организовывать в форме прямоугольника.

2. Все пространство должно распадаться на две части: на часть для общего и на часть для частного.

3. Детей нужно знакомить с той частью растительного мира, которая ближайшим образом служит для человеческих потребностей: следовательно, с полевыми и садовыми растениями в узком смысле. И таким образом земля общего сада могла бы быть разделена на землю сада и полевую землю.

4. Землю сада разделить на цветник, огород, поле разделить на землю масленичных растений, злаков, стручковых, клубневых, репных и трав вообще.

Особое внимание Ф. Фребелем было обращено на возможность ребенка самому распоряжаться небольшим клочком земли. На этой земле дети могут сажать что и как хотят, а так же обходиться с растениями как им угодно, чтобы они сами на опыте узнали, что с растениями следует обходиться также внимательно и бережно.

Ребенок познает природу в сравнении «при обсеменении, возделывании и засаживании общего поля показываются, следовательно, и различные семена растений детям для сравнения, сопоставляются между собой, отыскиваются общие, равно, как и отличительные признаки их, чтобы ребенок был в состоянии назвать различные растения и отличить их семена друг от друга» [63]. В процессе ухода за своей грядкой ребенок старается добиваться лучших результатов, при этом заслуживает похвалу или при недостаточной работе – порицание. Эмоциональный настрой на работу создается садовницей (воспитательницей) исполнением песенок, стишков.

У ребенка появляется удовлетворение от хороших результатов и интерес к живым существам. Но, как отмечает Ф.

Фребель, этот интерес иногда проявляется у детей в нездоровом виде и объясняет он «мучение животных и насекомых» не врожденной жестокостью, как Д.

Локк, а «стремлением маленького мальчика проникнуть во внутреннюю жизнь животных и усвоить себе ее смысл». Отсутствие надлежащего объяснения и руководства, неправильное объяснение могут сделать детей закоренелыми мучителями.

Как мы говорили выше, Ф. Фребель считал, что правильные знания о природе ребенок получает «эмпирически» и «практически», то есть на основе непосредственного восприятия и трудовой деятельности.

Таким образом, близость маленьких детей к природе имеет большое значение в познавательном плане и воспитании на этой основе нравственных качеств через активную деятельность ребенка. Ф.

Фребель правильно указывал, что познанием детей, их деятельностью надо руководить, и показывал, как это делать.

Педагогом поставлена задача развития не только круга представлений, навыков и поведения ребенка, но и начатков будущего воззрения на мир (то есть воспитание мировоззрения – сообщить ребенку правильную картину мира во всех взаимосвязях, существующих в природе).

Разрабатывая свою систему, Ф. Фребель исходил из идеалистической философии Канта, Шеллинга, Гегеля, Фихте, из философии, объяснившей объективный мир неким абсолютным началом, самосознающим духом, божеством.

Единство человека и природы, объективная необходимость жизни природы и человека, многообразие природы и жизни, внутренняя связность явлений в природе и в жизни человека – все это объяснялось проявлением абсолютного духа. Эти философско-религиозные идеи были спроецированы Ф. Фребелем в область педагогики.

Он уловил вырабатывающуюся в науке идею органической эволюции и первый применил ее к воспитанию. Эта идея лежит у него как в основе понимания природы, так и в основе его педагогических методов.

«Все последующее должно исходить из предшествующего» – в этой формуле заключается и понимание процесса развития, и основное методическое требование Ф. Фребеля.

Философское мировоззрение Ф. Фребеля близко к пантеизму, поэтому понимание естествознания им своеобразно.

Подобно тому, как в процессе жизни и развития человека он видел внешнее проявление внутренней жизни, отраженный свет божественного начала, так и в природе он видел откровение бога. Природа – создание бога.

Развитие природы и человека совершается по одним и тем же законам, но только в разных степенях. Человек видит себя в природе, как в наглядных, живых письменах. Он усматривает в природе «свои стремления, свое назначение, свое призвание…».

Дух божий таится в природе, сообщается посредством природы, образуется в природе и через природу. Поэтому Ф. Фребель требовал, чтобы детей с ранних лет ставили в близость с природой, Ничто не сближает так воспитателей и детей, как обоюдные стремления заниматься изучением природы.

В основу своей педагогической теории Ф. Фребель положил понимание развития, как непрерывного процесса «раскрытия божественной сущности ребенка, всех его духовных и физических сил».

Казалось, что познание ребенком реального мира через чувственное восприятие и практическую деятельность должны содействовать формированию у детей начатков материалистического миропонимания.

Однако религиозно-мистическое объяснение детям сущности природы (идея – Бог выражает себя в природе; природа, как и все сущее, есть проявление во вне, имеет свое основание, все сущее в откровении Бога), которые предлагает. Ф. Фребель ведет к обратному.

Поскольку в своих воззрениях на природу, общество, человека и процесс познания он был идеалистом и мистиком, утверждал приоритет духа над материей, отсюда и вся его система дошкольного воспитания обосновывается его общим философским мировоззрением.

Ценными являются положения Ф. Фребеля о необходимости вооружения детей знаниями о природе, практическими навыками воздействия на нее, об организации труда детей.

Негативные стороны педагогической системы, которые критиковались прогрессивными русскими и советскими педагогами, – это религиозные, идеалистические взгляды на природу; ограничение кругозора, творчества ребенка рамками своей системы, занятиями, пособиями; дидактический материал «Дары Фребеля» слабо развивал детей, отличался большой назидательностью, дидактизмом.

Контрольные Вопросы И Задания

1. В чем значение теории Ф. Фребеля для современного экологического образования дошкольников?

2. Дать оценку рекомендациям Ф. Фребеля по организации участка с учетом современных требований.

3. Раскрыть взгляды Ф. Фребеля на использование природы как источника умственного и нравственного воспитания детей.

Читайте также:  Конспект урока геометрии для 7 классаИсточник: https://infopedia.su/17x4a61.html

Жизнь и педагогическая деятельность Фридриха Фребеля

Жизнь и педагогическая деятельность Фридриха Фребеля

Обновлено: 06.11.2013

Родился в семье пастора в Обервейсбахе, небольшой деревушке княжества Шварцбург-Рудольштадт 21 апреля 1782 года. Ещё малюткой он лишился матери и был отдан на попечение прислуги и старших сестер и братьев, которых скоро сменила мачеха.

Отец, занятый своими многочисленными пасторскими обязанностями, не имел возможности заняться мальчиком. Невзлюбившая его мачеха также обращала на него мало внимания и мальчик рос, предоставленный самому себе.

Первоначальное образование он получил в деревенской школе для девочек.

В 1792 году его дядя, пастор Гофман в Ильме, взял его к себе. Отданный в городскую школу, он плохо занимался и считался малоспособным[источник не указан 276 дней]. Легче других предметов ему давались математика и естественная история. Но он много читал, собирал растения, определял их, занимался геометрией.

С 1799 году он слушал в Йенском университете лекции по естественным наукам и математике, но через два года был вынужден, вследствие недостатка средств, покинуть университет.

Прослужив несколько лет делопроизводителем в разных лесничествах, Фрёбель отправился во Франкфурт на Майне с целью изучить строительное искусство.

Здесь он познакомился с Грунером, старшим учителем образцовой школы, часто беседовал с ним о разных педагогических вопросах и, заняв место учителя в его школе, всецело посвятил себя делу воспитания.

В 1805 году он отправился в Ивердён, чтобы лично ознакомиться с постановкой педагогического дела в учебном заведении Песталоцци. Эта поездка убедила Фребеля в полной его неподготовленности к деятельности, которую он успел полюбить.

Получив место домашнего учителя в семействе Гольцгаузена, он в 1808году вместе со своими тремя воспитанниками переселился в Ивердён и поступил учителем в школу Песталоцци . Уча и сам одновременно обучаясь, он пробыл в Ивердёне два года.

Небольшое наследство, полученное в 1811 году после дяди, дало Фрёбелю возможность поступить в геттингенский университет, для изучения философии, естественных наук и языков. Через год он перешёл в берлинский университет, приняв на себя обязанности преподавателя в одной из тамошних школ.

Когда началась война 1813 года, он вступил волонтером в корпус Лютцова. Здесь он сошёлся со своими будущими сотрудниками по педагогическому делу, Миддендорфом и Ланденталем. Энтузиазм Фрёбеля, постоянно читавшего своим друзьям лекции на тему о воспитании и обучении детей, передался и последним.

После похода, в 1814 году, Фрёбель стал ассистентом профессора Вейса при минералогическом музее в Берлине, но скоро отказался от этого места, отклонил предложенную ему стокгольмским университетом кафедру и покинул Берлин.

13 ноября 1816 года Фрёбель открыл в Грисгейме первое учебное заведение, организованное по его системе. В эту школу первоначально поступили его пять племянников, затем ещё брат Лангенталя.

В следующем году вдова его брата купила небольшое имение в Кейльгау, недалеко от Рудольштадта, куда и была переведена школа Фрёбеля Материальное её положение было крайне затруднительное.

Кроме самого Фрёбеля, преподавателями были Лангенталь, Миддендорф и племянник последнего, Барон.

В 1818 году Фрёбель женился. Его жена увлеклась его идеями и пожертвовала на их осуществление все свое состояние.

То же самое сделал и брат Фрёбеля, Христиан: продав своё торговое дело, он переселился в Кейльгау и сделался директором училища. Мало помалу школа Фрёбеля начала процветать. В 1821—1825 годах в ней насчитывалось около 60 воспитанников.

К этому периоду относится составление главного литературного труда Фрёбеля: «О воспитании человека», напечатанного в 1826 году.

Вследствие ложных слухов об атеистическом и опасном для правительства направлении Фрёбелевского заведения, князь шварцбургский послал в Кейльгау, по требованию Пруссии, ревизора.

Хотя последний и отозвался в своём отчете об учебном заведении Фребель с большой похвалой, но доверие общества было подорвано, и Фрёбель лишился большего числа своих воспитанников. Передав школу Барону, Фрёбель отправился в Швейцарию.

Там, в кантоне Люцерн, он принялся за устройство народного учебного заведения по своей идее, но, вследствие вражды местного духовенства, перенес свою школу в Виллисау, где достиг такого успеха, что кантональное управление Берна поручило ему устройство дома для сирот в Бургдорфе.

Здесь у него впервые возникла мысль о необходимости воспитательных заведений для малолетних детей; здесь же он мог испытать на деле свою теорию воспитания детей дошкольного возраста и свои «дары».

В 1836 году Фрёбель вернулся в Кейльгау, так как его жена не переносила сурового климата в Бургдорфе. В 1839 году он прочёл в Дрездене, в присутствии королевы саксонской, лекцию о школах для малолетних детей; лекция эта не имела успеха.

В 1840 году он переселился в Бланкенбург, где и открыл первое учебное и воспитательное заведение для детей дошкольного возраста, назвав его «детским садом». Так, его первый детский сад был открыт в день 400-летнего юбилея книгопечатания.

В то же время Фрёбель начал издавать воскресную газету, с девизом: «Будем жить для наших детей!» Вскоре умерла его жена, помощница его во всех предприятиях, и Фрёбель снова переселился в Кейльгау, где написал свои «Материнские песни»; музыку к ним сочинил Роберт Кель, а рисунки — художникУнгер. Тогда же им были подготовлены первые «детские садовницы».

В 1848 году Фрёбель отправился в Рудольштадт на съезд немецких учителей, где его педагогическое учение подверглось такой суровой критике, что он был вынужден взять обратно свои предложения. Женившись вторично на одной из своих учениц, Фрёбель отправился в Гамбург для основания там детского сада.

В 1850 году герцог Мейнингенский, заинтересованный учением Фрёбеля, предоставил в его распоряжение свой замок Мариенталь.

В 1852 году, присутствуя на съезде учителей в Готе, Фрёбель был предметом восторженных оваций; но его жизненные силы были уже подточены, и он умер 21 июня того же года в Мариентале, где работал над учреждением школы для детских садовниц.

Педагогические идеи

Теория развития ребёнка.

Фребель, воспитанный в духе идеалистической немецкой философии, в своих взглядах на природу, общество, человека был идеалистом и считал, что педагогика должна основываться на идеалистической философии. По мнению Фребеля, ребёнок от природы наделен четырьмя инстинктами: деятельности, познания, художественным и религиозным.

Инстинкт деятельности, или активности, — проявление в ребёнке единого творческого божественного начала; инстинкт познания — заложенное в человеке стремление познать внутреннюю сущность всех вещей, то есть опять-таки Бога.

Фребель дал религиозно-мистическое обоснование мысли Песталоцци о роли воспитания и обучения в развитии ребёнка, истолковал представление швейцарского педагога-демократа о саморазвитии как о процессе выявления в ребёнке божественного.

В своих педагогических воззрениях исходил из всеобщности законов бытия: «Во всем присутствует, действует и царит вечный закон… и во внешнем мире, в природе, и во внутреннем мире, духе…» Назначение человека, по Фрёбелю, — включиться в осеняемый этим законом «божественный порядок», развивать «свою сущность» и «своё божественное начало». Внутренний мир человека в процессе воспитания диалектически переливается во внешний. Воспитание и обучение предлагалось организовать в виде единой системы педагогических учреждений для всех возрастов.

Педагогика и методика воспитания в детском саду Ф. Фребель считал целью воспитания развитие природных особенностей ребёнка, его самораскрытие.Детский сад должен осуществлять всестороннее развитие детей, которое начинается с их физического развития.

Уже в раннем возрасте уход за телом ребёнка Фребель связывал, вслед за Песталоцци, с развитием его психики. Ядром педагогики детского сада Фребель считал игру.

Раскрывая её сущность, он доказывал, что игра для ребёнка — влечение, инстинкт, основная его деятельность, стихия, в которой он живёт, она — его собственная жизнь. В игре ребёнок выражает свой внутренний мир через изображение внешнего мира.

Изображая жизнь семьи, уход матери за младенцем и др., ребёнок изображает нечто внешнее по отношению к себе, но это возможно только благодаря внутренним силам.

Дары Фребеля

Для развития ребёнка в самом раннем возрасте Фребель предложил шесть «даров». Первым даром является мяч. Мячи должны быть небольшие, мягкие, связанные из шерсти, окрашенные в различные цвета — красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый (то есть цвета радуги) и белый. Каждый мяч-шар — на ниточке.

Мать показывает ребёнку мячи различного цвета, развивая таким образом его умение различать цвета. Раскачивая шарик в разные стороны и соответственно приговаривая «вперед-назад», «вверх-вниз», «вправо-влево», мать знакомит ребёнка с пространственными представлениями.

Показывая шарик на ладони и пряча его, приговаривая при этом «Есть мячик — нет мячика», она знакомит ребёнка с утверждением и отрицанием.

Вторым даром являются небольшие деревянные шар, кубик и цилиндр (диаметр шара, основание цилиндра и сторона кубика одинаковые). С помощью их ребёнок знакомится с разными формами предметов. Кубик своей формой и своей устойчивостью является противоположностью шара.

Шар рассматривался Фребелем как символ движения, кубик же — как символ покоя и символ «единства в многообразии (куб един, но вид его различен в зависимости от того, как он представлен взору: ребром, стороной, вершиной).

Цилиндр совмещает и свойства шара, и свойства кубика: он устойчив, если поставлен на основание, и подвижен, если положен, и т. д.

Третий дар — куб, разделённый на восемь кубиков (куб разрезан пополам, каждая половина — на четыре части). Посредством этого дара ребёнок, считал Фребель, получает представление о целом и составляющих его частях («сложное единство», «единство и многообразие»); с его помощью он имеет возможность развивать своё творчество, строить из кубиков, различно их комбинируя.

Четвёртый дар Фребеля.

Четвёртый дар — тех же размеров кубик, разделённый на восемь плиток (кубик делится пополам, а каждая половина — на четыре удлиненные плитки, длина каждой плитки равна стороне кубика, толщина равна одной четвёртой этой стороны).

Пятый дар — кубик, разделённый на двадцать семь маленьких кубиков, причём девять из них разделены на более мелкие части.

Шестой дар — кубик, разделённый тоже на двадцать семь кубиков, многие из которых разделены ещё на части: на плитки, по диагонали и пр.

Фребель предлагал разнообразие видов детской деятельности и занятий: это работа с дарами — строительным материалом, подвижные игры, рисование, лепка, плетение из бумаги, вырезание из бумаги, вышивание, вкладывание из металлических колец, палочек, гороха, бус, выкалывание, конструирование из бумаги, из палочек и др. Многие из этих занятий, методически преобразованные с других методологических позиции, находят применение в современных детских садах.

Читайте также:  Загадки с ответами про зиму для детей

Недостатки теории: 1) системой «даров» заменяется непосредственное ознакомление с окружающим миром; 2) жизнь ребёнка ограничивается дидактическим материалом; 3) деятельность ребёнка излишне регламентируется; 4) ограничивается свободное творчество ребёнка.

Вклад в развитие мировой педагогики. Детские сады заняли ведущее положение в системе дошкольного воспитания во многих странах. Ф.

Фребель впервые в истории дошкольной педагогики дал целостную, методически детально разработанную, оснащённую практическими пособиями систему общественного дошкольного воспитания.

Способствовал выделению дошкольной педагогики в самостоятельную область знания.

Фребелички

В России последовательниц Фридриха Фрёбеля в конце XIX — начале XX веков называли «фребеличками»

Источник: http://www.kspu.edu/InternationalActivities/Germany/Froebel.aspx?lang=ru

Педагогика Фребеля — Психологос

Педагогика Фребеля - Психологос

Система воспитания, основанная выдающимся немецким педагогом и теоретиком дошкольного воспитания Фридрихом Фребелем (1782—1852).

Фребель является основателем первых детских садов, задача которых, в отличие от детских приютов, заключалась в обучении и воспитании детей.

Основная цель детских садов Фребеля состояла в содействии развитию природных способностей ребенка: дети растут как цветы (отсюда термин «детский сад») и задача воспитателей в том, чтобы заботиться о них и способствовать их наиболее полному раскрытию.

В системе Фребеля главный акцент делается на активности самого ребенка, на необходимости побуждения и организации его собственной деятельности. Поэтому в воспитании детей дошкольного возраста подчеркивается огромное воспитательное и образовательное значение игры.

Обучение детей в детских садах Фребеля построено на системе игр с конкретным дидактическим материалом. Фребель разработал свой дидактический материал (так наз.

«дары Фребеля»), куда входили предметы, различающиеся по цвету, форме, величине и по способу действия с ними: вязаные шарики всех цветов; кубы и цилиндры; мячи разных цветов и размеров; куб, разделенный на 8 кубиков; палочки для выкладывания; бумажные полоски для плетения и аппликаций и т.д.

Большое место в системе Фребеля занимает художественная деятельность детей: рисование, лепка, аппликация, музыка и стихи. Важным принципом системы Фребеля является сочетание действия или чувственного впечатления со словом.

Связь со словом делает действия ребенка и его чувственный опыт осмысленным и осознанным.

В процессе игр с дарами Фребеля воспитатель демонстрировал ребенку предмет, подчеркивая его физические характеристики и возможные способы действия с ним и сопровождал свой показ специальным текстом (как правило, стишком или песенкой).

Система Фребеля предполагает активное участие взрослого в деятельности ребенка: передача «даров», демонстрация способов действия с ними, стишки и песенки — все это исходит от воспитателя. Но руководство взрослого основано на уважении к ребенку и на учете его интересов.

Система Фребеля оказала колоссальное влияние на развитие дошкольной педагогики и нашла своих многочисленных последователей.

Широкое распространение она получила и в России, где в начале века существовали специальные фребелевские курсы, на которых воспитатели осваивали систему.

Организовывались также фребелевские общества, объединяющие педагогов и представителей прогрессивной интеллигенции, которые стремились путем организации платных и бесплатных дошкольных учреждений содействовать улучшению семейного и внесемейного воспитания детей.

Однако в процессе своего массового использования игры с дарами Фребеля были извращены и превратились в формальные упражнения, в которых основную активность брал на себя взрослый, а ребенок оставался лишь слушателем и наблюдателем. Принцип деятельности и активности самого ребенка оказался нарушенным.

В результате эти занятия утратили свой развивающий эффект, а системе Фребеля получила массу критики за формализм, педантизм, дидактизм, излишнюю регламентацию деятельности детей и пр.

Вместе с тем основные теоретические и методические принципы системы Фребеля остаются актуальными в настоящее время и используются в современной практике дошкольной педагогики.

Первый в мире детский сад

В 1839 году Ф. Фребель в Блакенбурге открыл учебное заведение для игр и занятий взрослых с детьми дошкольного возраста. До этого в мире таких учебных заведений не было. Были школы для детей постарше. И были приюты для детей младшего возраста, в которых цель развития ребенка не ставилась, а ставилась задача присмотра, ухода и сохранения жизни.

Через год Ф. Фребель назвал созданное им учебное заведение «детским садом», а работающих в нем педагогов называли тогда «садовницами». Название «детский сад» прижилось и существует до сих пор.

Почему это именно «сад»? Ф.Фребель объяснял это так:

1) настоящий сад как место общения ребенка с природой должен составлять неотъемлемую принадлежность заведения;

2) дети, подобно растениям, нуждаются в умелом уходе.

Детские сады Фребеля создавались не взамен семьи, а в помощь матерям в воспитании и развитии детей. Матери могли прийти и посмотреть, как заниматься с детишками, поучиться у воспитательниц.

Задачей детского сада было воспитание человека свободного, самостоятельного, уверенного. Фребелю хотелось, чтобы детский сад был местом радости для детей. Основная цель работы воспитательниц состояла в развитии природных способностей малышей. Дети рассматривались как цветы, о которых надо заботиться и способствовать их гармоничному развитию.

Воспитательниц и нянь для детских садов специально готовили. На курсы воспитательниц принимали девушек, которые отличались любовью к детям, стремлениям к играм, чистотой характера и уже закончили к тому времени женскую школу.

Будущие воспитательницы детского сада изучали средства воспитания, законы развития человека и ребенка, имени практические занятия, участвовали в играх детей.

Уже в то время понимали, что чтобы обучать и развивать маленьких детей, нужны специальные знания об их развитии и особые профессиональные умения педагога.

Дары Фребеля и игры с ними

Источник rodnaya-tropinka.ru

Первый дар Фребеля

Это текстильные мячики на ниточке всех цветов радуги и белого цвета (один красный мячик, один оранжевый мячик, один желтый мячик и так далее).

Мячик держат за веревочку и показывают ребенку разные виды движений с ним: направо-налево, вверх-вниз, по кругу, колеблющиеся движения. Игры с мячиком учат ребенка различать цвета и ориентироваться в пространстве.

Мать каждый раз называет свое движение: вверх – вниз, влево-вправо. Она прячет мячик, а потом снова показывает его («есть мячик – нет мячика»).

Я попробовала поиграть с мячиками Фребеля. И очень удивилась своим впечатлениям! Раньше я, конечно, видела эти мячики и хорошо знала эти упражнения по учебникам истории зарубежной дошкольной педагогики, но никогда не держала их в руках. Ощущения очень приятные – мячики уютные, теплые, живые, яркие, вязаные. И с ними действительно хочется играть!

Первое впечатление – оказывается, действительно, нужно для каждого движения с мячом совершенно по-особому вести руку, причем эти движения и различия между ними очень тонкие, едва заметные даже для меня! И для ребенка это очень важное упражнение, которое развивает сенсомоторную координацию.

Могу сказать, что совершенно необязательно покупать готовые мячики Фребеля. Вполне можно связать крючком разноцветные шарики или использовать лоскутные мячи для этой игры. Причем играть с мячиками с малышом можно уже на первом году жизни. На рисунке Вы видите перечень движений с мячом и песенку, которую поют при игре с этим даром.

Второй дар Фребеля

Шар, куб и цилиндр одинакового размера. Этот дар знакомит с геометрическими телами и различиями между ними. Шар катится, а куб неподвижен, у него есть ребра.

Другие дары Фребеля

Третий, четвертый, пятый и шестой дар Фребеля – это куб, разделенный на мелкие части (мелкие кубики и призмы). Эти фигуры использовались как конструктор для построек детей. Так дошкольники знакомились с геометрическими формами, получали представление о целом и его частях. Последние два дара Фребеля дают возможность делать самые разнообразные постройки в строительных играх детей.

Фридрих Фребель разработал так называемые «формы жизни», которые можно было построить из деталей такого первого дидактического конструктора для детей: здания, мосты, башни, мебель, транспорт. Дети могли сделать их по образцу – картинке.

А еще он предложил «формы красоты» (формы познания). С помощью форм красоты малыши постигают азы геометрии. Один из вариантов упражнения с формой красоты Вы видите на рисунках ниже.

Такой конструктор позволяет и сейчас научить ребенка координировать движения, познакомиться с предлогами и наречиями над, под, вверху, внизу, справа, слева, узнать понятие длины, ширины.

Игры с дарами имели у Фребеля философскую основу. Он считал, что через них ребенок понимает единство и многообразие мира и его божественное начало, философские законы построения Вселенной. И шар, куб и цилиндр существовали в его играх не сами по себе, а как определенные символы, которые ребенок постигает.

Так, шар был символом «единства в единстве», бесконечности, движения. Куб — символом покоя, «единства в многообразии» ( он по-разному представлен нам, если мы посмотрим на его вершину, на ребро или на сторону). А цилиндр сочетает в себе свойства куба и шара – он устойчив в вертикальном положении, и подвижен и катится в горизонтальном положении.

В современной же дошкольной педагогике дары Фребеля рассматриваются прежде всего как обучающий материал, развивающий умственные способности ребенка.

Интересные факты о дарах и играх Ф. Фребеля

  • Фридрих Фребель предложил и ввел пальчиковые игры, так популярные сейчас. Было это в 1844 году!
  • Кроме того, именно Фребель изобрел первую детскую мозаику, а также многие другие детские развивающие игры, хорошо известные всем нам. Например, он считал очень полезным нанизывание на тесьму бусин разного цвета из керамики, стекла, дерева. Ф. Фребель придумал задания для детей по плетению из бумаги, по оригами – складыванию из бумаги — и много других интересных детских занятий.

Источник: https://www.psychologos.ru/articles/view/pedagogika-frebelya

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector