Антистрессовые игры с элементами музыкотерапии для подростков

Антистрессовые игры с элементами музыкотерапии для подростков

Автор: Печникова Юлія Сергіївна, педагог-психолог Муніципального казенного установи соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх «Червоні вітрила», Новокузнецьк р.

Опис матеріалу: За коштами антристрессовых ігор діти навчаються навичкам саморегуляції, підвищується стійкість до стресів, підвищується впевненість у собі. Заняття розраховане для підлітків, сталкнувшихся з важкою життєвою ситуацією. Даний матеріал буде корисним для педагогів-психологів, які працюють в реабілітаційних центрах для неповнолітніх, притулках, дитячих будинках.

Мета: Підвищення стресостійкості підлітків.

Завдання:

Освітні: навчити навичкам регулювання емоційного стану, сформувати стресостійкість, конфронтацію з життєвими проблемами, сформувати нові способи емоційної експресії, сформувати нові життєві установки.

Розвиваючі: розвивати самосвідомість, підвищити самооцінку.

Виховні: виховати почуття впевненості в собі, стійкість в невдачах, соціальну активність.

Використовувані матеріали: дитячі музичні інструменти, аудіозаписи з класичною музикою, кольорові олівці, альбомні аркуші.

Хід заняття

Привітання.

Ігри на дихання.

Мета: зниження психоемоційної напруги, зняття м'язових затисків, поліпшення атмосфери в групі, встановлення міжособистісних відносин дітей у групі.

1.Тонизирующее дихання.

Інструкція: повільно вдих в живіт, груди і бронхи, поступово піднімаються лікті, кисті вільно висять. Далі сильний видих на склад «ха», кисті від рівня особи розгортаються і викидаються вгору, потім повільно опускаються руки.

2. Зняття м'язового затиску на рівні горла і шиї.

Інструкція: вдих одночасно через ніс та рот, потім співати, мукати будь-яку мелодію на видиху через ніс, нижня щелепа при цьому опущена. У висновку, можна акцентувати видих, виштовхуючи залишився повітря м'язами живота.

1. Розслаблення м'язів обличчя і голови.

Інструкція: вправа побудована на імітації тривалого фиркання коня. При видиху через рот потрібно постаратися послабити всі м'язи обличчя, щоб вони вільно вібрували під впливом вільно проходить повітря.

4. Розслаблюючу дихання.

Інструкція: уявити перед собою великий і красивий букет квітів і вдихати уявний аромат.

Гра «Асоціації».

Мета: Розвиток самосвідомості, усвідомлення власних переживань, підвищення впевненості в собі.

Дітям пропонується прослухати спеціально підібраний музичний твір, а потім обговорити власні переживання, спогади, думки, асоціації, фантазії, що виникають у них під час прослуховування.

Гра «Малювання під музику».

Мета: экстериорезирование емоцій і почуттів, самовираження, формування навичок саморегуляції, підвищення впевненості в собі, підвищення стресостійкості, зниження психоемоційної напруги.

Діти малюють під класичну або релаксаційну музику. Далі йде обговорення малюнків.

Гра «Вгадай емоцію».

Мета: розвиток емоційної сфери, встановлення міжособистісних відносин дітей у групі.

Дітям пропонується постаратися зрозуміти, у кого з членів групи емоційний стан більшою мірою відповідає даному музичному твору.

Гра «Музичне спілкування».

Мета: розвиток комунікативних навичок, поліпшення атмосфери в групі, встановлення міжособистісних відносин дітей у групі.

Вимагається наявності найпростіших музичних інструментів. Учасникам групи пропонується висловити свої почуття або провести діалог з ким-небудь з членів групи з допомогою вибраних музичних інструментів.

Гра «Авторська пісня».

Мета: розвиток самосвідомості.

Твір пісні з використанням прийому синквейн — пятистрочковою віршованої форми.

Перший рядок — тема сінквейну, укладає в собі одне слово (зазвичай іменник або займенник), що позначає об'єкт або предмет, про який піде мова.

Другий рядок — два слова (найчастіше прикметники або дієприкметники), вони дають опис ознак і властивостей вибраного в синквейне предмета або об'єкта.

Третій рядок — утворена трьома дієсловами або деепричастиями, що описують характерні дії об'єкта.

Четвертий рядок — фраза з чотирьох слів, що виражає особисте ставлення автора сінквейну до описуваного предмета або об'єкта.

П'ятий рядок — одне слово-резюме, що характеризує суть предмета або об'єкта.

Чітке дотримання правил написання сінквейну не обов'язково. Наприклад, для поліпшення тексту в четвертому рядку можна використовувати три або п'ять слів, а п'ятий рядок — два слова. Можливі варіанти використання та інших частин мови.

Рефлексія.

Діти відповідають на питання: Що сподобалося? Що не сподобалося? Що було найскладнішим?

Прощання.

Источник: http://ped-kopilka.com.ua/psihologija/antistresovye-igry-s-yelementami-muzykoterapi-dlja-podrostkov.html

Родителям

Родителям

Упражнения по музыкотерапии

«Убегающий звук»

   Используется колокольчик или любой другой музыкальный инструмент со звучанием, затихающим постепенно. Взрослый просит ребенка прислушаться к колокольчику, до тех пор, пока звук совсем не затихнет.

«Хрустальная вода»

   Детям предлагают присесть, представить, что они набирают пригоршню воды из ручья, поднять руки вверх и вылить на себя, часто подпрыгивая на одном месте и произнося звук «и-и-и…» так долго, насколько смогут. Затем замереть и прислушаться к звуку музыкального инструмента, например колокольчика до тех пор, пока звук не затихнет.

«Импровизация на музыкальных инструментах»

    Ребенку предлагают показать , как он будет бить в барабан, если ему грустно, весело и т.д. Можно использовать другие простейшие инструменты.

«Мелодизация призывов»

   Ребенка просят спеть эмоционально окрашенные призывы с разной интонацией. Например, «Вперед, друзья!», «Ах, как мне грустно…»,»Какая удача, какая радость…» и т.д.поют на удобной для них ноте и высоте.

«Тонирование»

   Детям предлагают пропеть звуки:

-«м-м-м» снимает стресс и способствует расслаблению,

-«а-а-а» немедленно вызывает расслабление,

-«и-и-и»  — «звуковой кофеин», за 3-5- минут стимулирует работу мозга, повышает активность организма,

-«о –о-о» средство мгновенной настройки организма.

«Дирижер»

Ребенку предлагают продирижировать звучащую музыку.

«Составь портрет»

   Ребенку предлагают составить портрет друга, мамы, и др. с помощью ритма. Используется все, из чего можно извлечь звук. 

Упражнения по изотерапии 

«Художники – натуралисты»

     Необходимо подготовить большой лист бумаги или обоев, блюдца с жидкими красками.

Взрослый вместе с ребенком (детьми) рисует на заданный сюжет, который придумывают вместе («Падают листья», «Следы неведомых зверей», «Фантастическая планета», «Разноцветная мозаика»), не кисточками, а пальцами, ладошками, ступнями, локтями, щечками, носиком. После упражнения  в процессе умывания вспоминают ощущение свободы и радости, раскрепощение, которое вместе чувствовали ребенок и взрослый.

«Самоцветы»

  Мокрый лист бумаги – это сундук с драгоценными камнями. Все они имеют сой неповторимый цвет. Дети пробуют всевозможные сочетания трех красок, разную яркость и насыщенность красочных смесей: наполняют сундук самоцветами, ставя разноцветные точки. 

«Чудо — рисунок»

Ребенку предлагают нарисовать  что – то (портрет мамы, город, животное, человечков) из разных цветов (овощей          ,птичек и пр.).

«Кляксы»

   Небольшой лист бумаги складывают пополам. На одной половине листа ребенок делает кляксу. Потом лист перегибается. На другой стороне получается отпечаток. Изображению придумывают название. Можно сочинить сказку.

«Ваш мир в красках, формах и линиях»

   Детей просят изобразить свой мир на бумаге, используя для этого только линии (прямые и кривые, широкие и тонкие, разноцветные) и формы, ничего конкретного. Рисование проходит под музыку, которая подбирается в соответствии с особенностями детской аудитории (успокаивающая, стабилизирующая, активизирующая).

«Разноцветная вода»

   Ребенку предлагают раскрасить воду в небольших баночках: сделать сердитую, добрую, веселую воду и пр. Взрослый показывает, как с помощью краски одного и того же цвета можно получить разные оттенки и как при этом изменится «настроение воды».

Упражнения по сказкотерапии

«Сказка наоборот»

   Известная детям сказка разыгрывается (рассказывается) сначала с привычными образами сказочных героев, а затем черты характера сказочных героев меняются на противоположные

«Встреча сказочных героев»

   Взрослый подбирает каждому ребенку сказочный персонаж, который облает противоположными личностными особенностями, например, ребенку с низкой самооценкой дается роль героя (Ильи Муромца, Ивана –Царевича).

Каждому ребенку ведущий – волшебник дает по пять жизней, которых они лишаются, если изменят поведение своих героев. Дети садятся в круг и открывают встречу сказочных героев. Тему для разговора они могут выбрать сами. Дети придумывают сказку для своих героев и разыгрывают ее.

В конце упражнения проводится обсуждение своих ощущений в новой роли.

«Сказка по кругу»

  Дети выбирают основную тему своей сказки. Затем они садятся в круг и по очереди, держа в руках волшебную палочку», сочиняют сказку. Первый ребенок начинает ее, говоря первое предложение, второй продолжает и т.д. В конце упражнения проводится обсуждение: что дети чувствовали, что делали, если хотелось поправить другого ребенка и т.п. 

«Придумай сказку»

   Ребенку предлагают придумать сказку о человеке, которого зовут так же, как его, опираясь на значение и звучание имени. Например, Марина – морская, сказка о девочке, которая живет в море.

«Сказка»

   Вместе с ребенком разыгрывается сюжет сказки. Сказка подбирается так, чтобы герои в ней говорили разными голосами., например, «Три медведя».Ребенок должен попробовать исполнить все роли  течение одного упражнения.. 

Упражнения по танцевальной терапии

«Гармоничный танец»

   Дети делятся на пары. Один ребенок в паре закрывает глаза или одевает повязку — ведомый. Другой – ведущий —  встает напротив первого. Дети в паре прикасаются друг к другу ладонями. Звучит плавная музыка.

Ведущий делает плавные движения руками, телом, приседает, слегка отходит в сторону, вперед, назад, не разъединяя рук. Задача ведомого – следовать за руками ведущего и повторять его движения. Не допускается замена ролей: ведомый не должен вести ведущего.

Можно разрешить ведомому выполнять упражнение сначала с открытыми глазами.

«Маски» для детей с 6 лет

На бумаге рисуются страшные маски. Каждый участник выбирает себе любую, танцует дикие танцы. Можно побегать, догоняя друг друга. Затем происходит ритуал снятия масок. Все берутся за руки, улыбаются друг другу, можно плавно потанцевать.

«Водный карнавал»

   Ведущий предлагает побывать на празднике у морского царя. Все превращаются в рыбок, морских коньков, морских звезд, русалок, ракушек, крабов и т.д. по своему выбору. Звучит плавная музыка – морские обитатели, лежа на полу или стоя, начинают свой карнавал. Морской царь хвалит каждого участника.

   Аналогично проводятся упражнения «Воздушный бал», когда дети становятся птицами, бабочками, кузнечиками, и «Дискотека кузнечиков». Меняется только характер музыки.

«Танец огня»

Танцующие тесно сжимаются в круг, руки поднимают вверх и постепенно в такт бодрой музыке опускают и поднимают руки, изображая язычки пламени.

Костер ритмично покачивается то в ту, то в другую строну, становится то выше (танцуют на цыпочках), то ниже (приседают и покачиваются).

Дует сильный ветер, и костер распадается на маленькие искорки, которые свободно разлетаются, кружатся, соединяются друг с другом (берутся за руки) по две, три, четыре вместе. Искорки светятся радостью и добром.

Упражнения по двигательной терапии

«Дракон»

   Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник – «Горлова», последний – «хвост». «Голова» должна дотянуться до хвоста и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она становится «хвостом» 

«Гусеница»

Читайте также:  Конкурсы ко дню космонавтики для начальной школы

   Играющие садятся на корточки друг за другом и плотно обхватывают соседа спереди за талию. Первый играющий – «голова» гусеницы. Он определяет траекторию движения. Задача других детей — двигаться за «головой» и сохранять при этом целую гусеницу.

«Поварята»

   Все дети встают в круг —  это кастрюля. Выбирают, что будут готовить: суп, компот, винегрет и пр. Каждый из играющих придумывает, каким продуктом он будет и громко называет себя.

Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнавший себя ребенок впрыгивает внутрь круга. Следующий  играющий, прыгнув, берет за руки предыдущего.

Игра продолжается, пока все компоненты блюда не окажутся в круге.

«Доброе животное»

   Участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий тихим голосом говорит: « Мы – одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит!». Все прислушиваются к своему дыханию и дыханию соседей. «А теперь подышим вместе. Вдох – все делают шаг вперед.

Выход – все делают шаг назад. Вдох – все делают два шага вперед. Выход —  все делают 2 шага назад». Дети выполняют упражнение. «Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д.

Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».

Источник: http://detsad6.clan.su/publ/konsultacii_dlja_roditelej/roditeljam/psikhoterapevticheskie_uprazhnenija/3-1-0-32

Уменьшение напряжения у детей средствами музыкотерапии

Уменьшение напряжения у детей средствами музыкотерапии

Эмоциональная сфера ребенка не может гармонично сформироваться сама по себе, а нуждается в мудрой и бережной помощи взрослых.

Одним из методов, что даст возможность педагогам эффективно корректировать эмоциональное развитие ребенка и учить его эмоциональной саморегуляции, является музыкотерапия.

В современном мире детская психика подвергается воздействию непрерывно растущего информационного потока, страдает от ухудшения экологии и других негативных внешних факторов.

В результате появляются проблемы в развитии эмоциональной сферы детей, самыми распространенными из которых являются физическое и эмоциональное напряжение. Оно проявляется в раздражительности, агрессии и т. п.

и является препятствием для гармоничного и эффективного развития личности ребенка. Помочь этому может музыкальный руководитель на своих занятиях, применяя элементы музыкотерапии для детей.

Музыкальная терапия использует музыку как важный фактор психоэмоционального воздействия на детей. Издавна известно, что настроение и эмоциональное состояние можно синхронизировать с музыкой. Например, марш благодаря своему четкому ритму имеет свойство бодрить и мобилизовать человека, зато текучая, равномерная, тихая колыбельная успокаивает, навевает сон.

Поэтому в настоящее время всем педагогам-музыкантам следует активно использовать на своих занятиях способность муз.звука, тембра, ритма, темпа влиять на внутренний мир дошкольника, вызвать телесные, психо- и эмоциональные реакции и направлять их.

Практическое применение методов музыкотерапии

Особое значение в современной музыкотерапии приобретает интеграция музыки с выразительными возможностями иных видов искусств.

Самыми часто употребляемыми из интегрированных методов музыкотерапии считают:

 • рисование под музыку;
 • музыкально-подвижные игры;
 • пантомима;
 • пластическая драматизация под музыку;
 • музыкальная цветотерапия;
 • придумывание детьми сказок во время и после слушания музыки.

Подобные комплексные формы творчества привлекают к творческому процессу все органы и системы восприятия ребенка. Это повышает эффективность специальных упражнений, а также дает музыкальному руководителю возможность разными путями корректировать у своих воспитанников эмоционального и физического напряжения.

Музыкальная терапия для детей

Музыкотерапевтические упражнения для уменьшения у детей физического и эмоционального напряжения обычно содержат два основных компонента, а именно:

 • восприятие музыки в движении;
 • успокоение и выравнивание дыхания.

Известно, что в мышечной ригидности, в проблемах с координацией движений у детей часто проявляются эмоциональные проблемы, в частности затруднено переживания и воспроизведения эмоций, неспособность осознавать собственные эмоции и чувства, а также воспринимать чувства других людей.

Зато способность свободно и пластично двигаться, чувствовать и воспроизводить музыку телом прямо связана с эмоциональной раскованностью.

Поэтому, чтобы гармонизировать эмоциональную сферу детей дошкольного возраста, лучше предлагать им во время музыкотерапии активную форму восприятия музыки.

Ослабить мышечное напряжение, что сопровождает у детей любое сильное эмоциональное переживание, возможно также с помощью упражнений для успокоения и выравнивания дыхания.

Глубокое спокойное дыхание помогает уменьшить тревогу и обрести уверенность в себе.

Кроме сугубо упражнений на дыхание, в практике музыкотерапии для релаксации применяют упражнения на формирование певческого дыхания, а также игру на духовых инструментах и тому подобное.

Подбирая музыкальный сюжет для проведения упражнения, муз.рук. должен учитывать, что успокаивающее, расслабляющее действие присуще звукам флейты, скрипки, фортепиано — при условии, что произведение будет звучать в тихой (умеренной) динамике и медленном (умеренном) темпе.

Музыкотерапевтическое упражнение может иметь следующие фазы:

 • установление контакта с малышом, определение его эмоционального состояния;
 • подбор музыки для коррекции и гармонизации эмоционального состояния ребенка;
 • уменьшение эмоционального напряжения — применение динамической музыки, что стимулирует интенсивные эмоции и дает ребенку возможность «сбросить» эмоциональное нагрузки;
 • расслабление и заряд положительными эмоциями — применение спокойной музыки, которая снимает напряжение и создает атмосферу удовлетворения.

Рассмотрим примеры музыкотерапевтичних упражнений

Упражнение «Сыграй свое настроение» является коллективной формой активного музицирования на шумовых инструментах. Во время нее дети учатся озвучивать стихи, играть в ансамбле, а еще — импровизировать собственные небольшие пьесы, воплощая в них свое настроение и звуковые представления.

Упражнение «Шарф с волшебными историями» предназначено, прежде всего, для детей с выраженной гиперактивностью, синдромом дефицита внимания. Такие дети требуют индивидуальной работы, во время которой учатся успокаиваться и сосредотачиваться.

Для проведения упражнения музыкальный руководитель включает музыку, двигает над ребенком большой яркий шарф, одновременно рассказывая фантазийную историю (например, про самого ребенка, с которым проводит упражнение). При этом музыкальный руководитель предлагает ребенку произвольно двигаться, когда шарф «взлетает» вверх или колыхаются из стороны в сторону, и останавливаться, когда шарф опускается.

Во время упражнения педагогу необходимо синхронизировать подвижные и спокойные эпизоды в движениях шарфа, в музыке и в истории.

Правильно подобранная по интенсивности звучания и ритмом музыка поможет ребенку упорядочить движения, усиливая впечатление от движений шарфа и слов музыкального руководителя.

Упражнение для расслабления «Морское дно» предназначено, прежде всего, для детей старшей группы. Музыкальный материал для упражнения — аудиозапись пьесы «Лунный свет» Клода Дебюсси (Claude Debussy).

Дети произвольно размещаются в музыкальном зале. Педагог проговаривает текст, согласуя его с движением музыки: «Дети, сейчас мы окунемся в морскую глубину.

Сначала проверим, работает ли наше снаряжение для дыхания под водой: спокойно, без напряжения вдохните, теперь выдохните. Со снаряжением все в порядке, поэтому погружаемся!

Сделайте спокойный глубоких вдох, а с выдохом опуститесь на самое дно. Вокруг вас — лишь чистая голубая вода. А теперь ощутите, что вы — морские волны, которые легко качаются вместе с музыкой. Вокруг вас плавают разноцветные жители моря — почувствуйте их присутствие, рассмотрите внимательно.

Вдруг течение изменилась! Все волны зашевелились, начали перемещаться, путешествовать морской глубиной, встречать новых морских жителей… А теперь наступила ночь. В полной темноте морская вода засияла — это светящиеся микроскопические водоросли, рачки, удивительные медузы. Волны постепенно успокаиваются и ложатся на дно».

После упражнения следует предложить детям под ту самую музыку нарисовать образы, возникшие в их воображении. После этого музыкальному руководителю следует проанализировать детские рисунки — цвета, насыщенность, силу нажима карандаша и тому подобное.

Таким образом можно выявить у детей скрытое эмоциональное напряжение, недовольство, агрессию и направить усилия для их устранения во время сеансов музыкотерапии.

Целью упражнения является релаксация и развитие певческого дыхания. Музыкальный материал для упражнения — Прелюдия до-мажор из «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach).

Музыкальный руководитель предлагает детям посадить мнимое зернышко на ладошку. Дети выполняют задание, сопровождая «посадку», произнося слова «динь!», затем заботятся, чтобы зернышко проросло:

 • поливают дождиком — имитируют голосом звуки капелек;
 • согревают солнышком — высоко поют звук «а».

Музыкальный руководитель продолжает руководить действиями детей, поэтапно продолжая рассказ:

 •  зернышко начало расти — дети поют звук «а» на крещендо;
 • вырос большой, красивый цветок и открыл прекрасные лепестки — дети, представляя цветок на своих ладонях, улыбаются, любуются им;
 • цветок имеет великолепный аромат — дети медленно, глубоко вдыхают носом, а выдыхают ртом со звуком «ха».

Ценность этого упражнения в том, что оно выравнивает эмоциональное состояние всех детей группы, помогает воспитанникам со слабой нервной системой избавиться от эмоционального дисбаланса от того, что их психофизические реакции отстают от общего ритма жизни группы.

Упражнение «Цветная музыка» целесообразно проводить, когда есть необходимость вызвать у детей определенное настроение.

Упражнение содержит элементы цветотерапии, а именно предусматривает использование различных предметов определенного цвета.

Музыкальное сопровождение упражнения и цвет предметов будет зависеть от настроения, которое нужно создать.

Так, чтобы успокоить детей, музыкальный руководитель может предложить им создать танцевальную импровизацию под музыку вальса, используя при этом шелковые шарфы синего, голубого или зеленого цветов.

Вместо того, чтобы подбодрить детей, следует включить ритмичную музыку в оживленном темпе, а как реквизит предложить детям ленты или платочки желтого или красного цветов.

Целью этого упражнения является:

 • нормализовать дыхание;
 •  расслабить мышцы горла.

Как музыкальный материал для упражнения можно использовать аудио-запись «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига (Edvard Grieg) или другую спокойную музыку (темп — не более 60-65-ти ударов в минуту), шум леса, пение птиц и тому подобное.

Это упражнение лучше выполнять с детьми после физической нагрузки.

Музыкальный руководитель включает музыку и предлагает детям удобно расположиться на полу, закрыть глаза, представить солнечный день и зеленый лес.

Главный элемент упражнения — «лесной» воздух, при котором дети должны спокойно, с удовольствием вдыхать и выдыхать воздух, представляя, что находятся в лесу и наслаждаются лесным чистым воздухом.

Недирективная медитация

Недирективная медитация — это метод, который позволяет фокусироваться на дыхании или звуке, а также «обрабатывать» воспоминания и эмоции. Такой метод целесообразно использовать тогда, когда слушатель свободно отдается образам и ассоциациям, которые возникают у него во время созерцания развития музыкального содержания.

Читайте также:  Полив на даче

Во время упражнений на недирективную медитацию музыкальный руководитель предлагает детям прослушать музыкальные произведения, не давая «подсказок», не направляя внимание детей на что-то конкретное. Слушая музыку, дети создают в воображении «музыкальные сны» («рисуют мультфильмы»).

Затем каждый из детей рассказывает, что увидел и почувствовал, какие образы навеяла ему музыка.

Используя музыкотерапевтические упражнения на занятиях, музыкальный руководитель гармонизирует внутренний мир детей двумя способами: физическим — через успокоение дыхания и расслабление мышц, и эмоциональным — через раскрепощение воображения и свободное выражение чувств.

Поэтому музыкотерапия для детей предстает как эффективная система, элементы которой каждому музыкальному руководителю стоит внедрять в свою ежедневную практику.

Источник: https://podrastu.ru/terapia/muzykoterapiya/muzykoterapija-doshkolnikam.html

Как бороться со стрессом с творческим подходом? Арт-терапия в помощь

Содержание:

Арт-терапия – явление в психологической практике достаточно молодое, но уже очень популярное.

Все больше и больше людей выбирают занятия различными видами искусства как метод положительного воздействия на собственное эмоциональное состояние, будь то, например, изотерапия, песочная терапия или фототерапия. Что такое арт-терапия, как она воздействует на человека и какие виды арт-терапии существуют – читайте далее.

Что такое арт-терапия?

Буквально арт-терапия означает «лечение искусством». Она заключается в том, что человек получает возможность самовыражения с помощью творчества. Причем успешность арт-терапии не зависит от того, на каком уровне находятся его творческие способности.

Арт-терапия помогает:

 • снять стресс и напряжение;
 • избавиться от негативных переживаний;
 • справиться с различными страхами;
 • познать себя и повысить свою самооценку;
 • обрести душевное равновесие.

К арт-терапии обращаются люди самых разных возрастов, страдающие от депрессии, возрастного кризиса, различного рода зависимостей и психологических травм. Нередко арт-терапевты работают с больными в реабилитационный период, людьми с ограниченными возможностями или умственной отсталостью.

Хороший эффект арт-терапия имеет при групповых занятиях, поэтому к ней прибегают молодые пары, семьи, коллеги по работе и т. д.

Виды арт-терапии

Выделяют следующие виды арт-терапии:

 • Изотерапия – арт-терапия, связанная с различными видами изобразительного искусства: живописью, графикой, лепкой, аппликацией, росписью и т. д.
 • Музыкотерапия – арт-терапия с помощью музыки. Включает в себя прослушивание песен и инструментальной музыки, игру на музыкальных инструментах, пение.
 • Кинезитерапия – лечение танцем и движением. Сюда входят занятия танцами, подвижные игры, сеансы массажа и лечебная физкультура.
 • Библиотерапия – арт-терапия посредством чтения или написания собственных произведений. Литература может быть самая разнообразная, и по форме, и по содержанию. В библиотерапии выделяют сказкотерапию – лечение сказками.
 • Песочная терапия – арт-терапия, главным инструментом которой является песок. Песочная терапия включает в себя пересыпание песка, песочную анимацию, возведение песочных скульптур и замков.
 • Имаготерапия – арт-терапия на основе драматического искусства, которая предполагает постановку театральных сценок.
 • Фототерапия – в нее могут входить проведение фотосессий и фоторепортажей, слайд-терапия, фотопрогулка и т. д.

Некоторые специалисты выделяют так называемую арт-синтезтерапию, включающую в себя разные виды арт-терапии, например, и рисование, и прослушивание музыки, и создание фотографий.

Очень популярной среди остальных видов в последнее время стала песочная терапия, особенно с песочной анимацией: кроме того, что работа с песком сама по себе очень успокаивает, это еще и очень необычное и интересное занятие.

Но чаще всего под арт-терапией подразумевают именно изотерапию – она является и эффективной, и наиболее доступной, и интересной для всех. Многие люди после занятий продолжают развивать свои творческие способности и находят новое хобби.

Техники и приемы арт-терапии

Рассмотрим одни из самых интересных техник, которые применяются специалистами на личных и групповых сеансах арт-терапии.

 • Автопортрет: посредством рисунка нужно изобразить свою личность, интересы, стремления и образ жизни, показать свой собственный мир.
 • Изображение эмоционального состояния: всего за несколько минут каждый участник арт-терапевтического сеанса рисует свое внутреннее состояние, используя различные линии, формы и штрихи. Рисунок должен быть просто символическим, пусть творческие способности вас не волнуют.
 • «Как ребенок»: с помощью пассивной, нерабочей руки нужно нарисовать то, чем вы больше всего любили заниматься в детстве. Задание может вызвать яркие детские образы и сильные переживания.
 • Глиняный амулет: попробуйте поработать с глиной и создать свой собственный оберег. Хорошенько подумайте над тем, какую форму и текстуру ему придать, так как он должен символизировать что-то особенное.
 • Работа с бумагой. Хороший вариант для группового сеанса – коллективное создание бумажной скульптуры или оригами. Нужно передавать бумажный лист от одного участника к другому, и каждый должен вносить в фигурку свои изменения. Также участники могут создать разные фигурки и подумать, как объединить их в общую композицию.
 • Рисуем каракули: еще одна техника для работы с группой – первый участник рисует на бумаге произвольные линии и закорючки, не имеющие смысла, а следующий участник должен выделить среди них какой-то образ и при необходимости его дополнить.

Арт-терапевт помогает своему клиенту подобрать наиболее подходящую технику, определиться с тем направлением, в котором ему нужно двигаться, подтолкнуть человека к пониманию своего «Я», собственных ресурсов и возможностей.

Идеи антистрессового домашнего творчества

Мы выяснили, что проведением арт-терапии занимается квалифицированный специалист, но как быть тем, у кого нет возможности посещать арт-терапевта? Давайте рассмотрим несколько интересных идей домашнего творчества, которые частично заменят профессиональную арт-терапию и помогут вам отвлечься от негативных эмоций.

Коллаж своими руками

Составление коллажа – любимый способ борьбы со стрессом для многих людей; стоит только попробовать, и эта затея с головой вас увлечет. Для коллажа вам понадобятся: ватман размера А3, различные журналы и/или распечатанные фото и картинки, цветные карандаши, ручки или фломастеры, ножницы и клей. 

Подумайте о том, что вам нравится больше всего, что вызывает у вас положительные эмоции, чего вы желаете добиться в жизни, чем хотите обладать или что увидеть. Набор образов, который у вас при этом возникнет, вам и нужно воплотить на бумаге.

Вы можете вырезать целые изображения или их фрагменты, фразы и отдельные слова. Схему коллажа можно заранее сделать в фотошопе, но лучше работать экспромтом, полагаясь лишь на свое воображение и полностью отдаваясь процессу.

Коллажирование не только поможет вам снять стресс, но и почувствовать себя творцом новой реальности, стать увереннее в себе и своих стремлениях.

А главное, творческие способности не имеют никакого значения – коллаж просто не получится сделать неправильным.

Зентанглы и зендудлы

Популярными в последнее время стали такие техники медитативного рисования, как дудлинг, зентанглинг и зендудлинг.

Дудлингом называют процесс рисования произвольных узоров – когда человек, почти не задумываясь, автоматически рисует на бумаге то, что приходит ему в голову.

Зентанглинг, наоборот, требует повышенной концентрации. Чтобы нарисовать зентангл, расслабьтесь, вспомните о чем-нибудь приятном. Затем нарисуйте на бумаге четыре точки, примерно образующие квадрат. В полученных границах проведите несколько линий-струн, которые произвольным образом поделят ваш зентангл на секции. Начинайте рисовать в каждой секции узор, который приходит вам в голову.

Каждому элементу уделяйте особенное внимание, тщательно прорисовывайте все детали и не выходите за линии границ. Подробнее смотрите в видео:

Еще более популярной является техника зендудлинг. Как и зентангл, зендудл – это продуманный узор, но, подобно дудлам, он не нуждается в четких границах. В этой технике сейчас рисуют целые картины.

Терапевтический эффект от зентанглинга и зендудлинга заключается в том, что человек полностью сосредотачивается на создании рисунка, расслабляется, забывая про время, не торопясь и не боясь ошибиться. Результат в данном случае имеет меньшее значение, чем сам процесс.

Раскраски-антистресс для взрослых

Совсем недавно в Интернете и на прилавках магазинов стали появляться специальные раскраски-антистресс для взрослых, выполненные в технике зендудлинг. Соответственно, все узоры-зендудлы в них уже нарисованы, остается только добавить к ним яркие цвета, поэтому от вас требуются лишь цветные карандаши и наличие свободного времени.

Терапевтический эффект, который дают раскраски-антистресс для взрослых, похож на эффект от рисования зендудлов: способствует релаксации, снимает напряжение и даже головную боль.

Как выглядят раскраски-антистресс для взрослых и как их разукрашивать, смотрите в следующем видео:

Источник: http://megapoisk.com/art-terapija-kak-spravitsja-so-stressom-tvorcheski

Терапевтические возможности музыкального искусства

Терапевтические возможности музыкального искусства.

Восприятие музыки, ее исполнение являются основными формами не только музыкального восприятия, но и музыкальной психотерапии. История оставила немало фактов, свидетельствующих об успешном использовании с древнейших времен терапевтических возможностях музыкального искусства. О целебных свойствах музыки человечество узнало еще из Библии.

Первым, кто научно объяснил лечебный эффект, был Пифагор. В III веке до н. э. в Парфянском царстве был создан музыкальный медицинский центр, где с помощью специально подобранных мелодий лечили от тоски, нервных расстройств, сердечных болей.

В начале ХХ века известный психоневролог Владимир Михайлович Бехтерев начал изучать влияние музыки на организм человека.

Ученый пришел к выводу, что музыка может избавлять от усталости и заряжать человека энергией, положительно влиять на систему кровообращения и дыхания.

Академик Бехтерев считал, что матери недаром поют своим малышам. «Без колыбельной вообще невозможно полноценное развитие ребенка» — писал ученый.

Духовная, религиозная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство покоя. Если сравнивать музыку с лекарствами, о религиозная музыка – анальгетик в мире звуков, то есть она облегчает боль.

Благодаря научным исследованиям шведских ученых стало известно всему миру, что звуки колокола, содержащие резонансное ультразвуковое излучение, за считаные секунды убивает тифозные палочки, возбудителей желтухи и вирусов гриппа. И совсем неслучайно в период эпидемий в храмах неустанно звонили колокола.

Универсальным действием обладает музыка Моцарта – и в этом единодушны все специалисты. Она оказывает поистине волшебное действие: при простуде и головной боли, депрессии и умственном напряжении.

Причем эффект от музыки великого австрийца распространяется не только на людей, но и на домашних животных и даже на неодушевленные предметы.

Например, в Европе обнаружили, что коровы, регулярно слушавшие произведения Моцарта, давали больше молока, а японцы полагают, что Моцарт делает хлеб пышнее, а рисовую водку саке — ароматнее.

Установлено, что во время пения возникает особая вибрация внутренних органов. С одной стороны она помогает диагностике, с другой – активизирует функции дыхания. Пение веселых песен помогает при сердечных недугах, способствуют долголетию.

Чувствовать себя лучше человеку помогают не только определенные мелодии, но и определенные инструменты. Так, считается , что арфа гармонично влияет на работу сердца. Барабан также помогает больному сердцу нормализовать ритм и лечит кроветворную систему.

Нежная скрипка исцеляет душу и способствуют самопознанию человека. Благородный орган гармонизует деятельность позвоночника и наводит «порядок в голове».

Читайте также:  Классный час в 5 классе. жемчужины русских промыслов

Недаром на нем исполняли произведения преимущественно в церквях и храмах, после чего люди выходили с прояснившимся сознанием и чистыми мыслями.

Пианино нормализует работу щитовидной железы, а флейта расширяет и очищает легкие.

Музыкальная терапия может стать эффективным методом лечения детских неврозов, которые сегодня все больше поражают дошкольников. Нынешние ДОУ должны всеми возможными средствами помочь обществу решать эти проблемы.

Основной акцент ставится на приобщении детей к произведениям высокого музыкального искусства: произведения «золотого фонда» музыкальной культуры.Лучшая музыка для лечения и расслабления – классическая.

Релаксационную, расслабляющую музыку можно слушать как днем, так и вечером, перед сном, в удобной приятной обстановке. При этом в комнате должен быть приглушенный, спокойный свет.

Удобно посадите, или положите детей, напомните о правильном дыхании (как правило специалисты советуют дышать не грудью, как мы привыкли, а животом, на счет «десять» выдыхать.

) благодаря такому дыханию, воздух проникает в клетки и помогает лучше расслабиться.

Активизирующая классическая музыка улучшает мозговую деятельность, помогает вернуть утраченную и израсходованную энергию. Используйте такую музыку во время игры, принятия утренних процедур.

Музыкотерапия имеет три вида: рецептивная (пассивная), активная, интегративная.

Интегративная музыкотерапия включает в себя две методики:

Музыкоцветотерапия – синтез музыки и цвета (восприятие музыки в сочетании с цветом).

Музыкоизотерапия— основана на синтезе музыкального и зрительного восприятия.

Музыкальное восприятие в сочетании с просмотром шедевров мировой живописи оказывает сильнейшее психотерапевтическое воздействие на ребенка, помогает выйти из конфликтных ситуаций, углубляет внимание, пробуждает чувство любви к себе, жизни. Перенесенная на бумагу (в рисунок) музыка дарит уверенность в себе.

Рецептивная музыкотерапия используется в работе с дошкольниками имеющие нарушения зрения, речи, которые имеют эмоционально-личностные проблемы.

Активная музыкотерапия включает в себя вокалотерапию, которая помогает работе сердечно-сосудистой системе и фольклоротерапию, которая обучает гармонизации внешнего и внутреннего мира человека.

Кинезитерапия развивается как самостоятельная методика и основана на связи музыки и движения, включает в себя: хореографию, коррекционную ритмику, ритмотерапию и танцетерапию.Она дает положительный эффект у детей с нарушением речи, зрения и слуха, опорно-двигательного аппрата.

Особое место в кинезитерапии занимает танцетерапия.Осваивая танец, занимающиеся не только разучивают движения, но и создают художественный образ. Он. Оказывает большое эмоциональное воздействие на исполнителей и зрителей.

Музыкотерапия используется как в процессе слушания музыки, так и в процессе непосредственно самих упражнений.

Для снятия стресса, или наоборот, активизации эмоциональной сферы личности ребенка используют музыку для релаксации, а также записи звуков природы (шум моря, леса, грозы и т.д.)

Упражнения по музыкотерапии.

Упражнение «Шум моря».

Учащиеся слушают звуки моря, а затем предложить им «подышать», как море. Делать тихий, мягкий вдох животом и плавно поднять вверх руки. А потом выдохнуть на звук «Ш». Выдыхать долго-долго, втягивая живот, чтоб вышел весь воздух. Мягко опустить руки и снова вдохнуть.

Релаксационное упражнение «Волшебный сон»

Звучит спокойная музыка со звуками природы. Педагог предлагает сесть удобнее, расслабиться, закрыть глаза. Установка: «Вы сейчас погрузитесь в волшебный сон. Спокойно отдыхайте, закрыв глаза. Пусть каждому присниться хороший добрый сон».

Ресницы опускаются…

Глаза закрываются…

Мы спокойно отдыхаем (2раза),

Сном волшебным засыпаем.

Дышится легко, ровно, глубоко…

Наши руки отдыхают…

Ноги тоже отдыхают…

Отдыхают, засыпают… (2 раза)

Шея не напряжена,

А расслаблена…

Губы чуть приоткрываются,

Всё чудесно расслабляется… (2 раза)

Дышится легко… ровно… глубоко…

Напряженье улетело…

И расслаблено всё тело (2раза),

Будто мы лежим на травке,

На зелёной, мягкой травке…

Греет солнышко сейчас…

Ноги тёплые у нас…

Дышится легко… ровно… глубоко…

Губы тёплые и вялые

И нисколько не усталые.

Мы спокойно отдыхали,

Сном волшебным засыпали.

Хорошо нам отдыхать!

Но пора уже вставать!

Упражнения по ритмотерапии.

Упражнение «Пузырьки воздуха».

Под звуки плеска волн дети очень тихо, легко и мягко ходят на носочках, танцуют под музыку. Они представляют себя пузырьками воды, легкими и невесомыми.

Упражнение «Цапля».

Учащиеся поют любой звук и стоят как можно дольше на одной ноге, разведя руки в стороны как крылья. Это упражнение тренирует чувство равновесия, развивает координацию движений, формирует правильную осанку, укрепляет мышцы ног.

Упражнение «Сугробы и солнышко».

Один ребенок — «солнышко», все остальные — «сугробы». Под звуки метели дети «превращаются в сугробы» и замирают в какой-то определенной позе. Педагог спрашивает, во что или в кого они превратились. Затем «солнышко» мягким прикосновением помогает «сугробам» растаять. После того, как все сугробы «растаяли», учащиеся танцуют под любую веселую музыку.

Упражнения по музыкоизитерапии.

Упражнение «Ковер-самолет».

В этом упражнении предложить детям полетать на ковре-самолете вместе с Иваном Царевичем. Учащиеся рассматривают репродукции картин В.М. Васнецова «Иван Царевич на сером волке» и «Ковер-самолет».

Под спокойную музыку они закрывают глаза и представляют себя Иваном Царевичем или Царевной, дети «летят» в воздухе на ковре-самолете.

Педагог по очереди дотрагивается до них, и они рассказывают, что видят внизу, под собой, вверху, не страшно ли им лететь, холодно или тепло, легко ли дышится, хочется взлететь еще выше или спуститься на землю.

Упражнение «Спящая царевна».

Учащиеся рассматривают репродукцию картины В.М. Васнецова «Спящая царевна». Им предлагается представить себя в образах разных сказочных персонажей картины, и замереть в характерной для этого персонажа позе. Затем педагог дотрагивается до них по очереди и все «просыпаются», и танцуют в соответствии с выбранными образами под музыку П. Чайковского из балета «Спящая красавица».

Вокал отерапия.

«Мелодизация собственных имен или нейтральных фраз» — Попросить ребенка пропеть свое имя или какую-либо фразу (то, что он сейчас делает). Усложнение. Попросить спеть свое имя или фразу с определенной интонацией — гнева и решительности, печали и уныния, веселья и радости, спокойствия и т. д.

«Мелодизация призывов»- Спеть эмоционально окрашенные призывы с разной интонацией. («Вперед, друзья!», «Ах, как мне грустно…», «Какая удача, какая радость…» и т. д.). Дети поют на удобной для них ноте и высоте.

Упражнение по фольклоротерапии.

Упражнение «Кто на чем играет?»:

Дети с завязанными глазами друг за другом должны угадать названия звучащих поочередно народных музыкальных инструментов.

Кроме занятий музыкотерапией, музыка сопровождает детей и взрослых в течение дня в группе.

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ

«Зайчата».

Дети выполняют движения соответственно тексту.

Вот пушистые зайчата

Мирно спят в своих кроватках.

Но зайчатам хватит спать,

Пора сереньким вставать.

Ручку правую потянем,

Ручку левую потянем,

Глазки открываем,

С ножками играем:

Поджимаем ножки,

Выпрямляем ножки,

А теперь бежим скорей

По лесной дорожке.

С боку на бок повернемся

И уже совсем проснемся!

Просыпайтесь, глазки!

Просыпайтесь, глазки! Глазки все проснулись?

Дети лежат на спине, легко поглаживают закрытые глаза.

Просыпайтесь, ушки! Ушки все проснулись?

Растирают уши ладошками.

Просыпайтесь, ручки! Ручки все проснулись?

Растирают руки от кисти до плеча.

Просыпайтесь, ножки! Ножки все проснулись?

Стучат пяточками по кровати.

Просыпайтесь, детки!

Мы проснулись! Потягиваются, затем хлопают в ладоши.

«Потягушка».

Это кто уже проснулся?

Кто так сладко потянулся?

Потягуни-потягушечки

От носочков до макушечки.

Мы потянемся-потянемся,

Маленькими не останемся,

Вот уже растем, растем, растем!

Н. Пикулева

Дети потягиваются, вытягивают поочередно то правую руку, то левую, выгибают спинки.

«Котята».

Маленькие котята — смешные ребята:

То в клубок свернутся, то снова развернутся.

Дети лежат на спине, руки вдоль туловища. Сгибают колени, ноги подтягивают груди, обхватывают колени руками, возвращаются ей.

Чтобы спинка была гибкой,

Чтобы ножки были прытки,

Делают котятки

Для спины зарядку.

Дети лежат на спине, руки «в замке» за головой, ноги согнуты в коленях.. Наклон колен влево, в и. п., наклон колен вправо, в и. п.

Запыхтел паровоз,

он котят гулять повез.

Дети сидят, ноги вместе, руки в упоре сзади. Сгибают ноги в коленях, подтягивают их к груди со звуком «ф-ф» на выдохе.

Скоро полдник у котят?

У них животики урчат.

Дети сидят по-турецки, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос,

втягивая живот; выдох через рот, надувая живот.

Вот котята встали,

До солнышка достали.

Дети стоят на полу, поднимают руки вверх, потягиваются.

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Маленькие детки

Маленькие детки спят,

Носиками все сопят,

Носиками все сопят,

Сон волшебный все глядят.

Сон волшебный и цветной,

И немножечко смешной.

Снится зайка озорной,

Он спешит к себе домой.

Снится розовый слоненок

-Он, как маленький ребенок,

То смеется, то играет,

Но никак не засыпает.

Спите, маленькие детки!

Воробей сидит на ветке.

Он чирикает, и слышно:

Тише, тише, тише, тише…

Н. Байдавлетова

Колыбельная медвежат

(колыбельная уральских казаков)

Баю-баюшки-баю!

Саше песенку пою

Про веселых медвежат,

Что под елкою сидят.

Один лапу сосет,

Другой семечки грызет.

Третий сел на пенек,

Звонко песенку поет:

«Саша, спи, засыпай,

Свои глазки закрывай…»

Баюкалка

(колыбельная уральских казаков)

Баю-баюшки-баю!

Стоит домик на краю.

Он не беден, не богат,

Полна горница ребят.

Полна горница ребят,

Все по лавочкам сидят,

Все по лавочкам сидят,

Кашу сладкую едят.

Кашка маслена,

Ложки крашены.

Рядом котик сидит,

На ребяток глядит.

Уж ты, котик-коток,

У тебя серый лобок,

Беленькая шкурка,

Дам тебе кокурку (сдобное печенье).

Приходи-ка ты, коток,

Ко мне детушек качать,

Ко мне детушек качать, убаюкивать.

И у ночи будет край…

(русская народная колыбельная)

Баю-бай, баю-бай,

И у ночи будет край.

А покуда детвора

Спит в кроватках до утра.

Спит корова, спит бычок,

В огороде спит жучок.

И котенок рядом с кошкой

Спит за печкою в лукошке.

На лужайке спит трава,

На деревьях спит листва,

Спит осока у реки,

Страницы: 1 | 2 | Весь текст

Источник: http://sundekor.ru/kursovaya-2/prepodavatelyu/terapevticheskie-vozmozhnosti-muzykalnogo-iskusstva/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector